Vanaf 2021: een labelpremie én tot 60.000 euro renteloze lening voor wie BENOveert!

Wie een woning koopt, wordt binnenkort nog extra gestimuleerd om die te ‘BENOveren’, zo besliste de Vlaamse regering op 10 juli 2020. Bovenop de premies voor energiezuinige renovaties die nu al bestaan, zal een renovatie waarbij het energielabel van de woning drastisch verbeterd wordt namelijk recht geven op een labelpremie. Bovendien wordt de renteloze energielening uitgebreid van maximum 15.000 euro voor ‘prioritaire’ doelgroepen naar maximum 60.000 euro, zonder inkomensgrens.

Alle bestaande woningen in Vlaanderen moeten tegen 2050 energie-efficiënt zijn. Dat betekent: label A of een energieprestatie van ongeveer 100 kwh/m²/jaar. Vandaag ligt dat gemiddelde drie keer zo hoog. Eind 2019 lag de gemiddelde energiescore voor een huis in Vlaanderen namelijk op 481 kWh/m²/jaar (E-label) en voor een appartement op 290 kWh/m²/jaar (C-label). Slechts 1% van de huizen en 4% van de appartementen haalde het tegen 2050 beoogde A-label (gemiddelde energiescore van 100 kWh/m²/jaar of beter).

Vlamingen die ‘BENOveren’ (i.e. energiezuinig renoveren conform de ambities van het Renovatiepact 2050) kunnen nu al rekenen op tal van financiële stimuli, zoals de individuele energiepremies, een totaalrenovatiebonus, verminderde registratierechten of energieleningen, en daar komen vanaf volgend jaar nog eens 2 extra stimuli bij: 2 maatregelen met name die vooral kopers van bestaande (energieverslindende) woning nog extra moeten stimuleren om die energiezuinig te renoveren.

“Een positieve zaak dat de Vlaamse Regering inzet op het transactiemoment van de woning om deze energetisch aan te pakken”, reageert Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB). “De VCB berekende eerder al dat wanneer iedereen die een woning verwerft en deze energetisch renoveert, tegen 2050 90 % van alle bestaande woningen voldoen aan de langetermijndoelstelling.”

Nieuwe labelpremie

Vrijdag 10 juli besliste de Vlaamse Regering in de eerste plaats om een zogenaamde labelpremie in te voeren. Deze labelpremie wordt toegekend aan Vlamingen die in 2021 een woning met label F of E verwerven en deze energetisch verbeteren tot een woning met label C, B of A. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A.

Ter herhaling: de energielabels op het energieprestificaat (EPC) stemmen overeen met vorken van totale theoretische energieverbruiksniveaus, uitgedrukt in kWh/m²/jaar. Die verbruiksniveaus worden berekend op basis van de kenmerken van het gebouw (woning of appartement, aantal gevels…), isolatieniveau en technische installaties (verwarming, ventilatie…) in normale gebruiksomstandigheden. Als de woning een niveau A of B krijgt, betekent dit dat ze heel energiezuinig is.

Renteloze energielening tot 60.000 euro en zonder inkomensgrens

Daarnaast besliste de Vlaamse Regering om aan iedereen die een nieuwe woning verwerft (en dus niet enkel zogenaamde ‘prioritare’ doelgroepen, zoals vandaag de dag het geval is – zij kunnen nu tot maximum 15.000 euro lenen) de mogelijkheid tot renteloze lening te geven.

Woningen met label F of E die gerenoveerd worden naar label C, kunnen maximaal 30.000 euro lenen, als er naar label B wordt gerenoveerd 45.000 euro en een renovatie naar label A is het maximumbedrag opgetrokken naar 60.000 euro. En dat dus zonder inkomensgrenzen. 

Alle info op www.mijnBENOvatie.be

Wat de precieze voorwaarden van de nieuwe labelpremie en de uitbreiding van de renteloze energielening precies zullen zijn, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar ze zullen zo snel mogelijk gepubliceerd worden op www.mijnBENOvatie.be, een initiatief waarmee tal van marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector zich als voorlopers aansluiten bij de Ik BENOveer-campagne van de Vlaamse overheid om de voordelen en principes van renoveren volgens de ambities van het Renovatiepact 2050 nu al bekend te maken. 

Op www.mijnBENOvatie.be komt je immers niet alleen te weten wat BENOveren precies betekent in de praktijk – en dat zowel voor het dak, als de buitenmuren, het glas, de ramen en de deuren, de vloer en de technieken, maar vind je ook steeds een actueel overzicht van alle BENOvatiepremies.

Daarnaast kan je op www.mijnBENOvatie.be sinds kort ook een BENOvatietest doen om te ontdekken hoe energie(on)zuinig je huidige woning is, waar het nog beter kan en wat je precies kan doen om je energieprestaties op te krikken.

Meer informatie vind je ook steeds terug op www.mijnBENOvatie.be

Wat kan glashandel All-Glas Walschaerts voor u betekenen?

All-Glas Walschaerts herstelt niet alleen glasbreuk in geval van inbraak, vandalisme, stormschade of dergelijke… maar is ook gespecialiseerd in het vervangen van bestaande (enkele) beglazing naar (hoogrendements) dubbel glas, triple glas of zelfs naar FINEO vacuüm glas. De isolatievereisten bij verbouwing worden steeds strenger.

Je bespaart er niet alleen energie mee, het is ook comfortabeler wonen. Wanneer de ramen nog goed zijn, volstaat het om alleen het glas te vervangen. Contacteer All-Glas Walschaerts voor meer informatie voor het vervangen van uw glas in bestaande ramen.

Allglas Walschaerts

Gestellei 34
2820 Bonheiden

Tel: 015 20 46 03
Fax: 015 20 03 02

info@allglas.be

Openingsuren

maandag tem. donderdag
8u – 12u en 13u – 17u30
vrijdag
8u – 12u en 13u – 16u (afhalingen tot 17u)
zater- zon- en feestdagen
gesloten