Premie voor beglazing vanaf 1 oktober 2022

Als u hoogrendementsbeglazing laat plaatsen, dan kunt u momenteel bij Fluvius geen premie meer aanvragen, maar dat zal in de toekomst wel opnieuw kunnen.

Premie beglazing

Deze premie kan je sinds 1 juli 2022 niet meer aanvragen bij Fluvius. Vanaf 1 oktober 2022 kan je de premie aanvragen via mijnverbouwpremie.be

Wil je deze premie via mijnverbouwpremie.be aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022? Dan mogen de facturen die je nodig hebt voor je aanvraag, niet ouder zijn dan 27 maanden (2 jaar en 3 maanden).

Deed je een premieaanvraag vóór 01 juli 2022? Dan kan je de status van je aanvraag nog steeds opvolgen in Mijn Fluvius. https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/volg-jouw-premieaanvraag-op

Wat?

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie ramen en deuren:

 • plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels
 • afbreken en plaatsen van ramen en deuren met hoogrendementsbeglazing
 • plaatsen van volle buitendeuren
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • premies voor lichtkoepels en dakramen kunnen ook onder de categorie dak aangevraagd worden op voorwaarde dat het dak wordt geïsoleerd of wanneer aangetoond kan worden dat het dak in het verleden reeds geïsoleerd werd.

Voor wie?

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon en niet-woongebouwen komt in aanmerking voor een premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing.
 • Eigenaar-bewoner uit de middelste en laagste inkomensgroepen of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan de premie ook aanvragen voor de overige werken (zie rubriek ‘Wat?’).
 • Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan hen.

Voor welke gebouwen?

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie.  Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel woningen en appartementen van eigenaar-bewoners of SVK-verhuurders in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor:

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een appartement, een appartementsgebouw of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest. 
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).  

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na aanvraagdatum van een eerdere premie bij de Vlaamse overheid) een premie krijgen voor de categorie ramen en deuren. Vraagt u de huidige renovatiepremie voor de categorie ramen en deuren aan vanaf 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden).
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premies aanvragen voor facturen die maximaal 2 jaar en 3 maand oud zijn op de aanvraagdatum (i.p.v. maximaal 2 jaar oud zijn).
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u een premie krijgen voor het afbreken en het plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing. U moet op het moment van de premieaanvraag voldoen aan de eisen voor ventilatievoorzieningen (PDF bestand opent in nieuw venster), zoals een ventilatiesysteem of roosters in droge ruimtes waar ramen werden vervangen (in de ramen, rolluikkasten of buitenmuren). Voldoet u niet aan de ventilatievoorwaarde? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomensgroep.
 • Voorwaarde bij het plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kunt u enkel een premie krijgen voor het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen als u hoogrendementsbeglazing plaatst in deze ramen of u kunt aantonen dat er vroeger al hoogrendementsbeglazing werd geplaatst in deze ramen.
 • De Ug-waarde van de hoogrendementsbeglazing mag maximaal 1,0W/m²K bedragen.
 • De hoogrendementsbeglazing moet geplaatst zijn in ruimtes die na het plaatsen van de beglazing direct of indirect verwarmd worden.
 • De U-waarde van nieuw geplaatste volle buitendeuren mag maximaal 2,0Wm²/K bedragen.
 • Het plaatsen van glas in een veranda komt niet in aanmerking. Dit is een ruimte waarvan de dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.
 • Het schilderen van het buitenschrijnwerk en plaatsen van garagepoorten, vliegenramen, vliegendeuren en rolluiken komen ook niet in aanmerking voor de premie.
 • Ook bij de tijdelijke premieverhoging voor beschermde afnemers geldt de ventilatievoorwaarde.
Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief. De premie voor het plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Allglas Walschaerts

Gestellei 34
2820 Bonheiden

Tel: 015 20 46 03
Fax: 015 20 03 02

info@allglas.be

Openingsuren

maandag tem. donderdag
8u – 12u en 13u – 17u30
vrijdag
8u – 12u en 13u – 16u (afhalingen tot 17u)
zater- zon- en feestdagen
gesloten