Vochtdoorsijpeling

Vochtdoorsijpeling gebeurt normaal gezien niet door het glas maar via de randen aan het raamkader. Goed onderhoud van de ramen/siliconen kan veel problemen vermijden.
Badkamers hebben meestal een groot vochtgehalte, een goed onderhoud van de siliconen is nodig