Dubbelglasnorm

Gefaseerde invoering van dubbelglasnorm vanaf 2020

Vanaf 2020 komen er 3 strafpunten in het conformiteitsattest als één raam enkele beglazing heeft, en 9 strafpunten als meerdere ramen enkele beglazing hebben. Vanaf 2023 wordt dit opgetrokken tot 9 en 15 strafpunten.

Het ontbreken van dubbel glas kan vanaf dan aanleiding geven tot het ongeschikt verklaren van de woning. Dit tijdspad is formeel in voege getreden op 1 oktober 2016.

Tegelijk zullen de premies verminderen. Bij vervanging van glas krijgt u dit jaar nog een premie €12 tot €15 per m². In 2017 krijgt nu nog maar €10 per m².